• THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH


  I. Mục tiêu của kiểm định :
  -          Kiểm định để thay đổi công năng công trình: Thực tế công trình qua sử dụng theo thời gian chúng ta đôi khi cũng cần thay đổi công năng để phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại như: Chuyển từ văn phòng thành xưởng sản xuất, nhà ở thành văn phòng, nhà ở - văn phòng thành nhà hàng – khách sạn, Nâng Thêm Tầng. Khi đó ICCI sẽ kiểm định để trả lời cho Khách hàng câu hỏi : Chuyển công năng ( hoặc nâng tầng ) có được hay không, nếu không được thì cần gia cố ở  vị trí nào để được ?
  -          Kiểm định để biết nguyên nhân sự cố công trình. Một số công trình bị sự cố như nứt, nghiêng, lún khi đang xây dựng hoặc khi đang sử dụng . Khi đó ICCI sẽ kiểm định để trà lời cho Khách hàng 02 câu hỏi Vì sao công trình có sự cố như vậy và khắc phục sự cố đó như thế nào ?
  -          Kiểm định để giải quyết tranh chấp : Khi có sự tranh chấp giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu về chất lượng thi công. ICCI sẽ kiểm định để trả lời cho Khách hàng câu hỏi  Nhà thầu đã làm đúng với hợp đồng và tiêu chuẩn hay chưa ?
  II. Tiêu chí thực hiện của ICCI : Kiểm định để Khách hàng biết rõ Nguyên nhân và Hiện trạng công trình một cách Nhanh & Trung Thực.
  III. Các công tác thực hiện khi kiểm định :
  1. Kiểm định chất lượng bê tông:
  -          Kiểm định độ đồng nhất ( rỗng, rỗ) của bê tông.
  -          Kiểm tra cường độ :

  STT
  Phương pháp thực hiện
  T.C áp dụng
  Thiết bị thường dùng
  Đánh giá độ tin cậy
  Ưu điểm
  Nhượt điểm
  1
  Bắn súng bật nẩy
  TCXDVN 162:2004
  Súng bắn bật nẩy : Matest-Italy
  Thấp
  Xác định sơ bộ nhanh
  Độ chính xác thấp, quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn  phức tạp
  2
  Siêu âm kết hợp bắn súng bật nẩy
  TCXDVN 171:1989
  Máy siêu âm bê tông Tico hoặc Matest, ... và súng bắn bậc nẩy
  Trung bình
  Không phá hủy cấu kiện , xác định được độ đồng nhật của bê tông
  Phụ thuộc nhiều vào kỷ năng của người thực hiện
  3
  Khoan lấy mẫu, nén kiểm tra
  TCXDVN 236:2005
  Máy khoan lấy mẫu và máy nén bê tông
  Cao
  Độ chính xác cao
  Để lại khuyết tật lỗ khoan trong cấu kiện

  1. Kiểm tra cốt thép :
  -          Xác định số lượng ,đường kính và lớp bảo vệ cốt thép. Theo TCXDVN 240:2000
  -          Xác định độ ăn mòn cốt thép: TCXDVN-294-2003
  1. Xác định rộng và độ sâu vết nứt:
  -          Xác định độ rộng vết nứt bằng thiết bị phóng đại vết nứt 100
  -          Xác định độ sâu vết nứt bê tông, theo TCXDVN 225:1998
  1. Thử tại công trình:
  -          Tiêu chẩn áp dụng : TCXDVN 363:2006 Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
  -          Nguyên lý : Chất tải lên sàn và đo độ biến dạng của các cấu kiện với độ chính xác 0.01mm
  1. Xác định độ biến dảng của công trình  :
  + Các biến dạng thường gặp : Nứt, nghiêng, lún, võng.
  + Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu hiện hành ; tiểu chuẩn đánh giá độ nguy hiểm công trình TCXDVN 373:2006     


  THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH


  SÚNG BẮN BẬC NẨY
  (xác định cường độ )

  MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG
  (Xác định độ đồng nhất, độ sâu vết nứt trong BT)

   KÍNH  ĐO ĐỘ RỘNG VẾT NỨT ĐỘ CHÍNH XÁC 0.01mm


   ĐỒNG HỒ ĐO CHUYỂN VỊ


  MÁY DÒ CỐT THÉP PROFORMETER 4


  ĐO ĐỘ ĂN MÒN VÀ Đ.K CỐT THÉP Elcometer 331² (Anh)