• Nội thất Vp Chủ tịch thép Việt Ý - Tổng Cty Sông Đà