• Thiết kế và Thi công trường học FPT - 8 Tôn Thất Thuyết