• Thiết kế Thi công nhà Phố kết hợp văn phòng - Xã Đàn