• Biệt Thự Khu Phù Ninh Bắc Ninh - Chú Cao phó giám đốc Khu CNBN