• Thiết kế và Thi công chuỗi showroom Kangaroo. Và nhà máy