• Thiết kế và thi công căn Studio vinhome. A Cương