• THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CC LIDECO QUẢNG NINH - A CƯƠNG